Actievoorwaarden Snot your problem

Algemeen

 1. Deze algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘s not your problem-actie (hierna: de “Actie”) die Typografics organiseert, gevestigd in Zwaarveld 45, 9220 Hamme.
 2. Deelname aan de Actie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in.
 3. Typografics behoudt zich het recht voor om de Actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering de reward over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de deelnemers.

Inhoud actie

 1. De Actie loopt van maandag 15 januari 2024 t.e.m. vrijdag 2 februari 2024 (hierna: de “Actieperiode”).
 2. Je ontving per post een pakketje en vervolgens een e-mail. Deze ontving je omdat je al eerder contact had met Typografics en je jouw goedkeuring gaf voor het gebruik van je gegevens voor commerciële doeleinden. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan je via info@typografics.be laten weten dat je in de toekomst geen verdere communicatie van ons wenst te ontvangen. 
 3. Typografics biedt je maximum 4 uur gratis werktijd aan. Deze tijd kan ingezet worden voor het effectief uitwerken van je opdracht, het voeren van een kennismakingsgesprek of brainstorm, het geven van onze expertise met betrekking tot je grafische workflow. (hierna: de “Reward”).  
 4. Je komt in aanmerking voor deze Reward door de Actiecode SNOTMYPROBLEM (hierna: de “Actiecode”) die je ontving per post en via de e-mail. Deze Actiecode maakt het mogelijk om 4 uur in vermindering te brengen op de factuur van de gerealiseerde opdracht.
 5. Het is belangrijk deze Actiecode te vermelden bij het indienen van je aanvraag via het contactformulier

Disclaimer

 1. De Actiecode is geheel van toepassing bij een opdracht van minstens 40 uur werktijd. Deze werktijd dient plaats te vinden in 2024, maar moet wel reeds ingepland zijn tijdens de Actieperiode.
 2. Bedraagt de duurtijd van het uitvoeren van je opdracht minder dan 40 uur, dan geldt ons voordeeltarief: €50/uur.   
 3. Je kan deze Actiecode in de Actieperiode slechts eenmaal inzetten. 
 4. Je mag de Actiecode delen met anderen (d.w.z. door een onderneming met een ander ondernemingsnummer dan de jouwe).
 5. De Actiecode moet tijdens de Actieperiode verzilverd worden. De opdracht kan en mag wél plaatsvinden na de Actieperiode, maar moet wel in 2024 uitgevoerd worden.
 6. De Reward is in geen geval cumuleerbaar met andere lopende acties of kortingen en kan niet worden omgezet in cash geld. 
 7. De Reward kan eveneens niet ingezet worden in de vorm van een korting op een opleiding in onze Academy.

Voorwaarden

 1. Typografics heeft te allen tijde het recht om zonder voorafgaande kennisgeving van deze voorwaarden gedurende de Actie te wijzigen en zonder opgave van reden de Actie te staken of te wijzigen, zonder dat Typografics daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van (enige) schade gehouden is tegenover de deelnemers. In geval van wijziging van deze voorwaarden zal Typografics rekening houden met de redelijke belangen van de deelnemers.

Gegevensgebruik 

 1. De deelnemer gaat akkoord met het verstrekken van hun naam, voornaam, e-mailadres en gsm-nummer ten behoeve van het verwerken van de ingediende aanvraag.
 2. Typografics gaat zorgvuldig om met de gegevens en handelt conform wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Het verwerken van deze gegevens zal conform de privacyverklaring van Typografics plaatsvinden.

Aansprakelijkheid

 1. Typografics is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Typografics niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Typografics in het leven roepen. Typografics is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of andere technische faciliteiten. Typografics is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.