Jensie legde op een heldere manier stap voor stap de flow van data tot afgewerkte productfiche uit.