Jensie legde op een heldere manier stap voor stap de flow van data tot afgewerkte productfiche uit. EasyCatalog is alles behalve Easy … het vraagt soms engelengeduld om bepaalde elementen zoals tabellen goed weer te geven, maar dankzij Jensies tips hebben we dit tot een goed einde kunnen brengen.

Contacteer Jill om er samen iets moois van te maken.