Jensie legde op een heldere manier stap voor stap de flow van data tot afgewerkte productfiche uit. EasyCatalog is alles behalve Easy … het vraagt soms engelengeduld om bepaalde elementen zoals tabellen goed weer te geven, maar dankzij Jensies tips hebben we dit tot een goed einde kunnen brengen.