De impact van een grafische opleiding meten: hoe doe je dat?

Michael

Academy Manager

21 december 2017

Het resultaat van een grafische opleiding echt meten is niet makkelijk, maar niet onmogelijk. Hoe doen we het bij Typografics? We passen een aantal elementaire wetenschappelijke inzichten toe.

Het Kirkpatrick-model

Het Kirkpatrick-model is een gekende tool om de impact en effectiviteit van opleidingen te meten. Het brengt 4 niveaus in kaart.

  1. Reactie: hoe reageren deelnemers op een training?
  2. Leren: hebben de deelnemers daadwerkelijk iets geleerd?
  3. Gedrag: passen de deelnemers na afloop van de opleiding hun gedrag aan?
  4. Resultaat: in welke mate heeft deze opleiding impact op de bedrijfsresultaten?

De meeste bedrijven blijven steken op het eerste niveau. Typisch wordt de deelnemers gevraagd wat ze van de training, de lesgever, het cursusmateriaal, de lunch of de accommodatie vonden. Het is natuurlijk belangrijk om op dat niveau een evaluatie te maken, maar of de kennis wordt toegepast in de praktijk en of er toegevoegde waarde is voor het bedrijf wordt hiermee niet gemeten.

De Typografics-methodiek

Niveau 2 - leerniveau

Om het  2de niveau – het leerniveau dus – in kaart te brengen nemen we na afloop van de training een kennistest af. Via het LMS-platform krijgt de deelnemer ongeveer 3 weken na afloop van de opleiding een korte technische vragenlijst. Die wordt afgetoetst tegenover de nulmeting (de screening bij het begin van de opleiding).

Niveau 3 – Gedrag

Door de coachingsessies en de evaluatie van de verschillende projecten krijgt de trainer een realistische kijk op de eventuele gedragsverandering van de deelnemers.

Niveau 4 – Resultaat

Hiervoor moeten we terugkeren naar het begin: wat waren de pijnpunten die door deze opleiding opgelost moesten worden en is dat ook daadwerkelijk gelukt? Het is belangrijk dat deze doelen op voorhand samen met het management goed gedefinieerd worden, zodat een correcte evaluatie mogelijk is.

Meer weten over onze methodiek? Download gratis ons e-book: training met impact voor grafici!