De voordelen van vrouwelijke managers in een bedrijf

Evelien

Copywriter/Content Marketeer

6 september 2018

In 73% van de ondernemingen in de EU zit minstens één vrouw in het senior management in 2018. Een opvallende stijging tegenover 2017 toen dit nog 64% was. Dat blijkt uit een rapport van Grant Thornton, dat de evoluties al volgt sinds 1992. Hoe scoort Typografics op dat vlak? En wat zijn de concrete voordelen van vrouwelijke managers in een bedrijf?

De aanwezigheid van één vrouw in het senior management is volgens Grant Thorton niet voldoende. Bovendien neemt hun procentueel aandeel momenteel nog niet toe. Het verband tussen genderdiversiteit en commercieel succes is echter algemeen bekend, aldus Hilde Gaublomme, partner Taks & Legal Grant Thornton België. 

"Vrouwelijke leidinggevenden leggen andere accenten, die voor het bedrijf heel nuttig kunnen zijn. Zonder te willen polariseren, denk ik dan aan inspraak en samenwerking, communicatie, risico-bewaking, … Net zoals elke belangenroep kunnen ze maar wegen op het beleid (en zich daar goed voelen) als ze er talrijk genoeg vertegenwoordigd zijn."

Bij Typografics is het management overwegend vrouwelijk. Twee van de drie bestuurders is een vrouw. Zij bekleden hiernaast ook een managementfunctie in het bedrijf. Samen met twee andere vrouwelijke managers en de (mannelijke) CEO Danny Mertens vormen ze een vijfkoppig managementteam. 

Hoe ervaren zij het om in een omgeving te werken die voornamelijk geleid wordt door vrouwen? Wat zijn volgens hen de voordelen voor de medewerkers en het bedrijf? We vroegen het hen zelf.

Danny Mertens – Managing Director

“In de beginjaren van Typografics zaten er enkel mannen in het team,” vertelt oprichter Danny Mertens. “Dat was echter zeker niet bewust. Op een bepaald moment wou ik daar graag verandering in brengen. Sindsdien zijn er steeds meer vrouwen bijgekomen op allerlei posities. Ik zou het mij al niet meer anders kunnen voorstellen.”

“Ik ervaar het absoluut als iets positief om omringd te zijn door vier vrouwen in het management. Ze zijn om te beginnen pragmatischer en efficiënter, iets wat erg positief is voor een bedrijf. De zaken gaan vlotter vooruit op die manier.”

“Ook hebben ze mij geleerd om aandacht te hebben voor een goede balans tussen werk en privé. Denk maar aan de mogelijkheid tot thuiswerken of deeltijds werken. Medewerkers blijven langer bij een bedrijf en presteren ook beter als er aandacht is voor hun welbevinden. Ik merk echter dat vooral de druk op vrouwen erg groot is. De combinatie van een carrière en de zorg voor een gezin blijft niet vanzelfsprekend. Ik hoop dan ook dat meer mannen in de toekomst die zorgrol zullen opnemen, zodat het evenwicht beter wordt.”

Kristel Pelgrims – Finance & Office Manager

“In het begin was ik de enige vrouw in het management bij Typografics. Ik voelde me echter helemaal niet anders behandeld. Onze CEO Danny leidt het bedrijf dan ook op een coachende manier. Niemand is hier een nummer, we zijn allemaal collega’s die samen naar hetzelfde doel toewerken.”

“Ik wil zeker geen veralgemeningen maken, maar ik denk dat vrouwen vaker emotioneler zijn in professionele contexten. En dat bedoel ik op een positieve manier. Het is zeker niet dat we ons laten leiden door onze gevoelens. We hebben gewoon naast het puur zakelijke ook aandacht voor de menselijke kant van een bedrijf leiden en samenwerken met collega’s.”

“Bij ons is open communicatie dan ook heel belangrijk. De collega’s weten dat ze bij mij terecht kunnen als ze ergens mee zitten. Mijn deur staat altijd open, ook als het om niet-werkgerelateerde zaken gaat. Ik zal mensen ook aanspreken als ik merk dat er iets scheelt. Ik vind het belangrijk om echt aanwezig te zijn.”

Anke Crauwels – hr-manager

Ook Anke hamert op het belang van open communicatie. “Het grote voordeel van veel vrouwen in een leidinggevende positie is vooral dat er veel ruimte is om te praten over emoties. Als je in je privéleven niet gelukkig bent, neem je dat mee naar je werk. Bij Typografics staan we ervoor open om iedereen te ondersteunen en naar hen te luisteren als ze dat wensen. Dat maakt ons een sterk team.”

“Als hr-manager probeer ik al van bij het aanwervingsproces zo empathisch mogelijk te zijn. Als we starten aan het selectieproces kijk ik eerst of er een match is tussen de persoonlijke waarden van de sollicitant en de waarden van het bedrijf. Een van mijn standaardvragen tijdens een sollicitatie is: ‘Geef mij eens drie zaken die ervoor zorgen dat jij op langere termijn gelukkig blijft bij een bedrijf.’ Pas als er een match is tussen onze waarden en die van de sollicitant kijk ik naar de competenties.”

“Die aanpak loont, want uit onze meest recente medewerkerstevredenheidsenquête bleek dat 91% van de medewerkers hier graag werkt.”

Debby De Cocker – Marketing Manager

“Vrouwen zijn in werksituaties meestal gevoelsmatiger dan mannen en hebben meer oog voor de persoon achter de werknemer. Bij ons is er hierdoor veel aandacht voor een goede worklifebalance. Iets wat alleen maar bevorderlijk is voor de sfeer op de werkvloer. Persoonlijke issues zijn dan wel belangrijk om rekening mee te houden in een professionele context, ze mogen echter zeker niet doorslaggevend zijn.”

“Wat bij Typografics opvalt is dat ook verschillende mannelijke medewerkers gebruikmaken van bepaalde voordelen, zoals ouderschapsverlof. In een bedrijf geleid door enkel mannen blijkt het vaak toch moeilijker als man om hier bewust voor te kiezen.”

“Uit ervaring merk ik hiernaast ook dat vrouwen beter en natuurlijker kunnen managen en multitasken. Iets wat een bedrijf alleen maar ten goede komt.” 

 

Caro Mertens – Commercieel Manager

“De tweedeling man-vrouw vind ik eigenlijk niet meer echt van deze tijd. Ik sta er zelfs amper bij stil dat ons management voornamelijk uit vrouwen bestaat. Bij ons gaat het om de juiste skills en capaciteiten, los van het feit of je nu een man of vrouw bent. Naar mijn aanvoelen zijn er ook geen gigantische verschillen tussen mannen en vrouwen op vlak van leidinggeven. Ook Danny’s deur staat bijvoorbeeld open voor alle collega’s. Hij is zeker niet minder empathisch dan de rest van het team.”

“Ik vind het vooral belangrijk om een evenwicht te vinden tussen een mannelijke en vrouwelijke aanpak in een bedrijf. Een goede balans tussen emotionele en rationele beslissingen. Iets wat volgens mij niet altijd met je gender te maken heeft, maar meer met je karakter. Bij ons is er sowieso veel begrip voor het gezinsleven. Als het kind van een collega ziek is, kan hij of zij bijvoorbeeld van thuis werken. Ze hoeven geen schrik hebben om dat te vragen, want wij gaan daar nooit moeilijk over doen. Of dat nu specifiek komt door ons vrouwelijke managementteam is moeilijk te zeggen. Het zal er zeker een positieve invloed op hebben.”