Reglement wijnactie Typo 30 jaar

Typografics wil interactie op social media uitlokken met als doel het verhogen van de naamsbekendheid. Iedere persoon die gebruik maakt van social media (specifiek Facebook en Instagram) en onze newsletter ontvangt kan deelnemen aan deze winactie. De prijs die hier tegenover staat zijn 10 flessen wijn per winnaar. Er worden 3 winnaars geloot. Ieder persoonlijk profiel op social media of natuurlijk persoon kan slechts éénmaal deelnemen aan de wedstrijd. De persoon die deelneemt moet meerderjarig zijn. Indien hij/zij minderjarig is en toch wil deelnemen moet hij/zij toestemming van de ouders of voogd voorleggen. Kan de minderjarige dit niet voorleggen wordt de deelname geschrapt.


Prijs

De prijs zijn 10 flessen kwaliteitswijn per persoon. Er worden 3 winnaars geselecteerd. De prijzen zijn niet omzetbaar in cash/geld. De wedstrijd start op 25 maart 2020 en eindigt op 15 april 2021. Voor het winnen van de prijs moet de deelnemer een recensie schrijven op de facebook-pagina van Typografics en het profiel op Instagram en Typografics liken.


Voorwaarden

De recensie wordt openbaar weergeven. Enkel de eerste ingestuurde recensie van de deelnemer telt mee voor de wedstrijd. De deelnemer moet over alle rechten beschikken die afgeleid kunnen worden uit de deelname. De recensie mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen bevatten of vertonen.

De wedstrijdwinnaars worden gekozen door een jury. Deze jury bestaat uit twee personen namelijk Caro Mertens en Kristel Pelgrims. Zij houden rekening met de originaliteit van de deelname en stoppen alle winnaars in een pot, waarna 3 winnaars geloot worden die elk 10 kwaliteitswijnen opgestuurd krijgen. De bekendmaking van de winnaars gebeurt op 15 april 2021.

De winnaars worden op de hoogte gebracht via mail of chatbericht op Facebook en op de Facebookpagina van Typografics zelf. Personen met vragen of betwistingen in verband met de wedstrijd worden via de Facebook chat of via mail geholpen. Mail naar Typografics caro@typografics.be.


Aansprakelijkheid

De organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers, kunnen in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door een deelnemer aansprakelijk worden gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aard ook. Vanaf het moment dat er een vermoeden of sprake is van fraude kan Typografics de actie wijzigen of stopzetten. Het reglement kan wanneer dan ook aangepast worden. Wanneer dit het geval is wordt dit online vermeld.

Mis geen enkele update!

Elke maand onze interessante nieuwsbrief voor marketeers en vormgevers ontvangen?
Schrijf je hieronder meteen in!