print, academy

Jensie De Gheest

Grafisch Vormgever

Specialiteiten
  • EasyCatalog
  • Beeldbewerking
Programma's
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Photoshop
  • Sketch
  • Adobe InDesign
  • Adobe Animate
  • Adobe Muse
Adobe Certified Expert InDesign CC

Jensie behaalde een Masterdiploma Beeldende Kunsten aan het Sint-Lucasinstituut in Gent en werkte daarna 8 jaar op de grafische dienst van een groothandel/ontwikkelaar van elektronica. Daar lag de focus vooral op de opmaak en datapublishing van catalogi. Daarvoor werd vooral de plugin EasyCatalog voor InDesign gebruikt. Creativiteit is Jensie niet vreemd: zo houdt hij van tekenen en speelt hij graag gitaar. Verder kun je hem blij maken met goede verhalen in films, games of graphic novels. Ook in het jeugdwerk staat hij zijn mannetje: zo is hij al 13 jaar instructeur.

Dringend iemand nodig?

Had die opdracht gisteren af moeten zijn, of komt er een project op je af waar je wel wat hulp bij kunt gebruiken? Contacteer ons! We laten je onmiddelijk weten of we je uit de nood kunnen helpen.