Robin

Crossmedia designer

Robin houdt ervan om flyers, brochures en magazines te maken, maar hij ontwerpt even graag logo's, websites, spandoeken, stickers, raambelettering of zandstraalfolies met motieven en carwraps. Hij studeerde Crossmedia-ontwerp aan de Arteveldehogeschool en wil zich de komende jaren blijven bijscholen.

Zijn gezin komt voor Robin op de eerste plaats. Voor de rest gaat zijn vrijetijd volledig naar graphic design, tekenen en zelfstudie. Ook houdt hij van zwemmen, fitness en fietsen.

Programma's

  • Adobe Experience Design
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Dreamweaver
  • Adobe InDesign
  • HTML
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Muse
  • CSS
  • Adobe Dimension

Overtuigd?

Wacht niet langer en boek Robin nu in voor jouw opdracht.

Boek nu

Overtuigd?

Wacht niet langer en boek Robin nu in voor jouw opdracht.

Boek nu

Een ander profiel nodig?

Bekijk zeker ook onze andere makers. Hier zit ongetwijfeld de perfecte match tussen met jouw opdracht!

Terug naar al onze makers